Mundurowe święto 2017' - Aktualności - KPP Środa Wlkp

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mundurowe święto 2017'

Data publikacji 03.08.2017

Obchody Święta Policji w Środzie Wlkp. odbyły się 2 sierpnia br. Szef wielkopolskich policjantów insp. Piotr Mąka i komendant powiatowy insp. Paweł Wawrzyniak wręczyli odznaczenia i awanse na wyższe stopnie policjantom średzkiej jednostki.

24 lipca 2017 roku minie 98. rocznica utworzenia Policji Państwowej. Obchodzone tego dnia Święto Policji ma wzniosły i uroczysty charakter. To przejaw przywiązania policjantów do chlubnej historii, tradycji i munduru, który każdy funkcjonariusz nosi z honorem. To czas, w którym służący w szeregach formacji policjanci, policjantki i pracownicy Policji mogą solidarnie zamanifestować swoją dumę z pełnienia służby na rzecz obywateli, ale także oddać się refleksji nad jej trudami - wspominając tych, którzy ginąc na służbie do końca byli wierni rocie ślubowania.

Obchody Święta Policji w powiecie średzkim miały miejsce 2 sierpnia br. Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w Kolegiacie, w intencji policjantek, policjantów i pracowników Policji oraz policyjnych rodzin przez kapelana średzkiej jednostki księdza Lecha Ottę. Funkcjonariusze, pracownicy Policji oraz zaproszeni goście w skupieniu wysłuchali kazania duchownego. Kanwą homilii była ewangelia o skarbie ukrytym w roli. Kapelan wskazywał, że trzeba umieć strzec wszystkich skarbów począwszy od materialnych, poprzez duchowe i nadprzyrodzone, aż po te które są efektem pracy policyjnej – czyli np.informacje operacyjne. „Strzeżcie swoich skarbów i bierzcie za nie odpowiedzialność” - podkreślił na zakończenie kapłan.

Po mszy świętej uczestnicy nabożeństwa przemaszerowali do średzkiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się akademia. Uroczystą zbiórkę rozpoczął podinsp. Piotr Kępski, który jako dowódca uroczystości złożył meldunek insp. Piotrowi Mące – pełniącemu obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Następnie na ceremonię wprowadzony został -po raz pierwszy w historii- sztandar średzkiej komendy, który jako dar mieszkańców został nadany średzkim stróżom prawa 22 września 2016 r. podczas apelu z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka. Do tych wydarzeń nawiązał również w swym wystąpieniu szef średzkich mundurowych – insp. Paweł Wawrzyniak, który mówił „Pamiętamy, że ten płat tkaniny z napisem Bóg – Honor – Ojczyzna jest darem mieszkańców powiatu średzkiego i gmin wchodzących w jego skład. To dla nas symbol społecznego uznania, dla którego chcemy coraz lepiej pracować, coraz skuteczniej pełnić służbę.”Inspektor przypomniał ważne wydarzenia z życia kierowanej przez niego jednostki, wśród których wskazał na reaktywację Posterunku Policji w Nowym Mieście. P. Wawrzyniak podziękował wszystkim, a szczególnie samorządowcom i mieszkańcom gmin powiatu średzkiego za to, że zawsze otwarcie wspierają funkcjonowanie organów ścigania.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń. Przypomnieliśmy o uhonorowaniu podczas wojewódzkich obchodów Policji w Poznaniu naczelnika sredzkiej prewencji – podinsp. Piotra Kępskiego Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, który przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Komendant Wojewódzki insp. Piotr Mąka uhonorował Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”st. asp. Bogdana Jaroniego funkcjonariusza Zespołu do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Podczas zbiórki wręczone zostały również odznaczenia związkowe. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów podjęło decyzję aby za aktywność na rzecz związków zawodowych i środowiska policyjnego brązowym medalem NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego uhonorować nadkom. Przemysława Dymarskiego i asp. Waldemara Cierpiszewskiego. Odznaczenia wręczył Przewodniczący Zarządu Terenowego asp. sztab. Maciej Muszyński. Ponadto w trakcie tegorocznych obchodów komendant wojewódzki za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych wyróżnili mł.asp. Edytę Kwieniewską przedterminowym awansem na wyższy stopień – aspiranta Policji.

W następnej części uroczystości komendanci wręczyli podległym funkcjonariuszom rozkazy personalne na wyższe stopnie, a przedstawiciele władz samorządowych – w osobie Zastępcy Starosty Pana Piotra Kasprzaka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Środa Wojciecha Stalca wręczyli kwiaty i okolicznościowe adresy z życzeniami. Podczas tegorocznego święta na stopień aspiranta sztabowego Policji awans otrzymali st. asp. Grzegorz Karaśkiewicz, st. asp. Przemysław Michalski i st. asp. Maciej Muszyński, na stopień starszego aspiranta Policji asp. Waldemar Cierpiszewski, asp. Andrzej Frach, asp. Rafał Siedlecki,, na stopień aspiranta Policji mł. asp. Magdalena Bianek, mł. asp. Tomasz Błochowiak, mł. asp. Łukasz Regulski, mł. asp. Natalia Siedlecka i mł. asp. Łukasz Wawrzyniak, na stopień młodszego aspiranta Policji sierż. sztab. Michał Pacyk, sierż. sztab. Tomasz Grzelczak, sierż. sztab. Bogdan Konieczny i sierż. sztab. Krzysztof Kubacki, na stopień sierżanta sztabowego Policji st. sierż. Radosław Pera, na stopień starszego sierżanta Policji: sierż. Edyta Jaskułowska,sierż. Ewa Kornaszewska, sierż. Kowalczyk Bartosz, sierż. Michał Maciejewski, sierż. Sławomir Matuszak, sierż. Bartosz Szczepański i sierż. Krzysztof Wojtaszak, na stopień sierżanta Policji st. post. Anita Gancarz, st. post. Karolina Grześkowiak, st. post. Anna Misterska, st. post. Łukasz Pawlak, st. post. Andrzej Zawarty, st. post. Marcin Wachacz, a na stopień starszego posterunkowego Policji post. Sebastian Madajski, post. Roman Stolarek i post. Jakub Zawielak.

Szef wielkopolskich policjantów insp. Piotr Mąka pogratulował wszystkim odznaczonym, wyróżnionym i awansowanym na wyższe stopnie. Szczególne podziękowania skierował do rodzin mundurowych, które na co dzień wspierają funkcjonariuszy i są często zmuszone dostosować swoje funkcjonowanie do rytmu policyjnej służby. Komendant Mąka podziękował również pracownikom Policji którzy mocno wspierają działanie policyjnych instytucji od strony logistycznej i administracyjnej.

Po wręczonych awansach głos zabrali Zastępca Starosty Piotr Kasprzak oraz Prokurator Rejonowy w Środzie Wlkp. Grzegorz Gucze. Na zakończenie obchodów życzenia złożyli: Radna Sejmiku Wojewódzkiego Mirosława Katarzyna Kaźmierczak, oraz przedstawiciele średzkich służb: Dyrektor Aresztu Śledczego ppłk. Zbigniew Dolata, Komendant PSP bryg. Jarosław Kuderczak, p.o. Komendanta Marek Mikołajczak, a także I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Śremie mł. insp. Konrad Bartłomiejczak, Dyrektor Sanepidu Maria Deręgowska, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, a także członek Stowarzyszenia „Bractwa Kurkowego” Rafał Eichler.

Wszystkim odznaczonym i awansowanym na wyższe stopnie jeszcze raz serdecznie gratulujemy.


 


 

 

18.12.2018