Konferencja prasowa w średzkiej komendzie - Aktualności - KPP Środa Wlkp

Aktualności

Konferencja prasowa w średzkiej komendzie

Data publikacji 04.02.2018

Insp. Paweł Wawrzyniak oraz jego zastępca w miniony piątek 2 lutego br. rozmawiali z dziennikarzami w średzkiej komendzie. Forma konferencji prasowej pozwoliła szefom mundurowych przypomnieć miniony rok, jak również poruszyć bieżące sprawy jak i plany na przyszłość związane ze tutejszą Policją.

Inspektor Paweł Wawrzyniak od początku swojego kierowania średzką jednostką, wprowadza otwarta politykę na media. Lokalna prasa to wartościowe narzędzie, dzięki któremu można w znaczący sposób dążyć do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Środy i całego powiatu. Stąd też zwyczajem stała się coroczna konferencja prasowa, na której dziennikarze i redaktorzy miejscowych środków masowego przekazu, mają możliwość szerokiej rozmowy z kierownictwem tutejszej Policji.

Tegoroczne spotkanie odbyło się 2 lutego br. w średzkiej komendzie. Prócz insp. P. Wawrzyniaka wziął w nim udział również jego zastępca nadkom. Przemysław Dymarski. Oficerowie przedstawili dziennikarzom najważniejsze sprawy, którymi zajmowali się miejscowi stróże prawa. Zwracali uwagę na te sprawy, które wykryli nie tylko funkcjonariusze pionu kryminalnego, ale również dzielnicowi – cenieni za rozpoznanie w swoim rejonie. Inspektor przypominał również te zdarzenia, których finał był pozytywny ze względu na podjęcie czynności policjantów będących na wolnym, czy poza służbą. Komendant wskazał nieprzerwany od wielu lat wzrost zawiadomień i interwencji, które zgłaszają mieszkańcy, instytucje, Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratowniczego lub podejmują sami policjanci.

Był również czas na podsumowanie ilości odnotowanych przestępstw w roku 2017 oraz tego jakiego rodzaju były to naruszenia prawa. Od lat trend jest podobny, najczęściej dochodzi do przestępstw przeciwko mieniu – informował komendant. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowi należą do rzadkości. Sporadyczne - dotyczące uszczerbku na zdrowiu, bójki lub pobicia – zostały w minionym roku wszystkie wykryte, a ich sprawcy stanęli przed sądem.

Pochylono się również szeroko nad sytuacją drogową w powiecie średzkim. Wzrost wypadków o ponad sto procent, w tym tych najbardziej tragicznych, w których zginęli ludzie powoduje, że policjanci drogówki będą surowo rozliczać naruszających bezpieczeństwo drogowe. Ponadto szef średzkich mundurowych wskazał, że cały czas sygnalizowane są zarządcom dróg miejsca, które wymagają zmian w zakresie infrastruktury drogowej, np. w postaci modernizacji skrzyżowań na bezkolizyjne lub rozbudowy jezdni o lewoskręty.

Komendant miał również okazję odnieść się do wiedzy jaką mieszkańcy dostarczają swoim policjantom za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Nie każdy chce zadzwonić na numer alarmowy – mówił insp. Paweł Wawrzyniak – a możliwość zgłoszenia zagrożenia za pośrednictwem Internetu nie jest obarczona pewnego rodzaju stresem wynikającym z bezpośredniego kontaktu z policjantem. To świetna droga do zgłaszania spraw, które nie są pilne, a powodują uciążliwość w lokalnym społeczeństwie.

 

17.11.2018