Święto Policji 2018' - Aktualności - KPP Środa Wlkp

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji 2018'

Data publikacji 26.07.2018

Obchody Święta Policji w Środzie Wlkp. odbyły się 25 lipca br. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster i przełożony średzkich funkcjonariuszy insp. Paweł Wawrzyniak wręczyli odznaczenia i awanse na wyższe stopnie policjantom średzkiej jednostki. Uhonorowano również policjantów wyróżnionych nagrodami Komendanta Głównego Policji oraz szefa wielkopolskich mundurowych.

24 lipca 1919 roku została powołana Policja Państwowa. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił ten dzień w kalendarzu Świętem Policji. W tym roku przypada 99 rocznica powstania Polskiej Policji, której obchody - w tym również nasze Święto Policji w Środzie Wielkopolskiej objął honorowym patronatem Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński. Obchody policyjnego święta w powiecie średzkim miały miejsce 25 lipca br. Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w Kolegiacie w intencji policjantek, policjantów i pracowników Policji oraz policyjnych rodzin przez kapelana średzkiej jednostki księdza Lecha Ottę. Funkcjonariusze, pracownicy Policji oraz zaproszeni goście w skupieniu wysłuchali kazania duchownego, który wskazał że zawód policjanta nie może kojarzyć się z sukcesem jeśli służba nie jest pełniona dobrze. Sukces w mundurze odnosi się do dobrze wykonywanej służby Bogu, drugiemu człowiekowi i Ojczyźnie. Kapelan podkreślał, że za dobrze wypełnioną służbę należy się godziwe i sprawiedliwe wynagrodzenie.

Po mszy świętej uczestnicy nabożeństwa przemaszerowali do średzkiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się akademia. Uroczystą zbiórkę rozpoczął podinsp. Piotr Kępski, który jako dowódca uroczystości złożył meldunek insp. Romanowi Kusterowi – I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Następnie na ceremonię wprowadzony został sztandar średzkiej komendy, który jako dar mieszkańców został nadany średzkim stróżom prawa dwa lata temu. Na tę okoliczność w miejscowym ośrodku zorganizowana została wystawa fotografii dotyczących tamtego wydarzenia.

Komendant średzkich policjantów insp. Paweł Wawrzyniak jako gospodarz uroczystości powitał wszystkich gości i podwładnych, a następnie nawiązał w swym przemówieniu do wzoru policyjnej służby. Przypomniał ówczesną mundurową przysięgę „pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma”. Oficer wskazał, że minął blisko wiek, a podstawowy cel tamtych i współczesnych funkcjonariuszy nie zmienił się. Jest nim zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju obywateli, a przez to gotowość do tego, by służyć i pomagać społeczeństwu. Szef średzkich mundurowych dziękował za pracę zarówno podwładnym mundurowym jak i cywilnym i wskazywał, że jest dumny za zaangażowanie w wykonywane obowiązki służbowe przede wszystkim funkcjonariuszom tutejszej jednostki Policji. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie wyróżnień, nagród i awansów funkcjonariuszom Policji. Warto nadmienić, że w tym roku ze średzkiej jednostki mianowania na wyższy stopnień służbowy otrzymało 40 funkcjonariuszy, a jeden policjant otrzymał odznaczenie w postaci Srebrnego Medalu za długoletnią służbę. W trakcie tegorocznych obchodów komendant wojewódzki za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych wyróżnili mł. asp. Mariusza Idziorka przedterminowym awansem na wyższy stopień – aspiranta Policji.W następnej części uroczystości komendanci wręczyli podległym funkcjonariuszom rozkazy personalne na wyższe stopnie, a przedstawiciele władz samorządowych – w osobie Zastępcy Starosty Piotra Kasprzaka oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Środa Wlkp. Ernesta Iwańczuka wręczyli kwiaty i okolicznościowe adresy z życzeniami.

Święto Policji jest traktowane jako czas na posumowanie dotychczasowej służby. Zatem często jest również okazja, by uhonorować nagrodami szczególnie wyróżniającym się zarówno funkcjonariuszom Policji jaki i pracowników cywilnych Policji. W tym roku wśród nagrodzonych przez Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu znaleźli się również policjanci i cywilni pracownicy Policji w Środzie Wlkp.: podinsp. Piotr Kępski, podkom. Marcin Puzicki, asp. sztab. Jarosław Odwrot, asp. sztab. Arkadiusz Kaleta, st. asp. Anna Czempińska – Kowalewska, asp. Łukasz Wawrzyniak, mł. asp. Mateusz Perkielewicz, sierż. sztab. Szymon Like, sierż. sztab. Marek Zięty, st. sierż. Łukasz Bartkowiak, st. sztab. Michał Maciejewski, a także pracownik korpusu służby cywilnej - Anna Bartkowiak

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster pogratulował wszystkim wyróżnionym i awansowanym na wyższe stopnie. Zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo służby i zagrożenie życia na jakie narażeni są funkcjonariusze, jednocześnie podkreślając służebną rolę policji dla społeczeństwa. Inspektor skierował pochwałę do średzkiej załogi Policji za bardzo dobra i aktywna służbę. Komendant podziękował również pracownikom Policji, którzy mocno wspierają działanie policyjnych instytucji od strony logistycznej i administracyjnej. Po wręczonych awansach głos zabrali Wicestarosta Piotr Kasprzak, Zastępca Burmistrza Miasta Środa Wlkp. Ernest Iwańczuk, Prokurator Rejonowy w Środzie Wlkp. Grzegorz Gucze, Radna Sejmiku Wielkopolskiego Mirosława Katarzyna Kaźmierczak oraz szefowie średzkiej straży pożarnej, straży miejskiej i aresztu.

Podczas tegorocznego święta na stopień aspiranta sztabowego Policji awans otrzymali na stopień aspiranta sztabowego Policji st. asp. Sławomir Florczak, st. asp. Waldemar Gołębiewski, st. asp. Bogdan Jaroni, st. asp. Sławomir Kominek; na stopień starszego aspiranta Policji asp. Anna Czempińska – Kowalewska, asp. Sławomir Jarecki, asp. Robert Kaźmierczak, na stopień aspiranta Policji mł. asp. Piotr Cepa, mł. asp. Tobiasz Choryński, mł. asp. Krzysztof Karaś, mł. asp. Łukasz Mandziak, mł. asp. Łukasz Pokora; na stopień młodszego aspiranta Policji sierż. sztab. Tomasz Piasecki, sierż. sztab. Alicja Szymańska – Dziel, na stopień sierżanta sztabowego Policji st. sierż. Weronika Chmiel, st. sierż. Michał Ciesielski, st. sierż. Szymon Like, st. sierż. Fabian Grządzielewski, st. sierż. Marcin Pętkowski, st. sierż. Daria Rogozińska, st. sierż. Paweł Szafraniak, st. sierż. Norbert Szydlik, st. sierż. Alicja Witczak, st. sierż. Marek Zięty, na stopień starszego sierżanta Policji sierż. Łukasz Bartkowiak, sierż. Małgorzata Gałąska, sierż. Ewa Grudzińska, sierż. Patrycja Hedrych, sierż. Emilia Jentek, sierż. Mateusz Juskowiak, sierż. Piotr Nyczke, sierż. Karol Mikołajczyk, sierż. Natalia Nowak, na stopień sierżanta Policji st. post. Sebastian Madajski, st. post. Roman Stolarek, st. post. Jakub Zawielak, na stopień stareszego posterunkowego: post. Łukasz Garczyk, post. Przemysław Konarkowski i post. Alicja Marcinkowska.

Wszystkim awansowanym, wyróżnionym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

23.09.2020