Oznakuj swój rower – Inauguracja programu w powiecie średzkim - BEZPIECZNY ROWER - KPP Środa Wlkp

BEZPIECZNY ROWER

Strona znajduje się w archiwum.

Oznakuj swój rower – Inauguracja programu w powiecie średzkim

Data publikacji 03.04.2017

Średzcy policjanci zainaugurowali nowy program pod nazwą „Bezpieczny rower w powiecie średzkim”. Inicjatywa ma na celu specjalne oznakowanie roweru jako dodatkową formę zabezpieczenia przed kradzieżą. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane wspólnie z władzami samorządowymi powiatu. Start projektu połączono z rajdem jednośladów z okazji otwarcia sezonu rowerowego zorganizowanego przez Klub Turystyki Rowerowej Średzianie.

2 kwietnia br. nastąpiła inauguracja nowego programu pod nazwą „Bezpieczny rower w powiecie średzkim”. Inicjatywę zapoczątkowało spotkanie dla rowerzystów zorganizowane w auli Ośrodka Kultury w Środzie Wlkp. O godzinie11.00 swym wystąpieniem I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. nadkom. Przemysław Dymarski oficjalnie otworzył całe przedsięwzięcie wskazując jako cel nadrzędny akcji – poprawę bezpieczeństwa mienia należącego do mieszkańców powiatu średzkiego. Oficer podkreślił również, że projekt jest bezpłatny. Mógł zostać przygotowany przez średzką Policję dzięki finansowaniu Starostwa Powiatowego, budżetu z którego zakupiono niezbędne narzędzia do jego prowadzenia. Środki na ten cel zostały przeznaczone z „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dla powiatu średzkiego” .

W inauguracji wzięli udział uczestnicy rajdu organizowanego przez Klub Turystyki Rowerowej Średzianie. Policjanci przygotowali dla rowerzystów garść ciekawostek odnośnie przepisów ruchu drogowego. W tym temacie wypowiedział się szef średzkiej drogówki – podkom. Marcin Puzicki, natomiast Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i jednocześnie główny koordynator programu „Bezpieczny rower w powiecie średzkim” - st. asp. Przemysław Michalski wyjaśnił słuchaczom warunki przystąpienia do nowego projektu oraz wynikające z tego obowiązki. Policjant poświęcił również część swego wystąpienia na promocję aplikacji do pobrania na telefon pod nazwą - Moja Komenda, która służy prostej formie kontaktu z dzielnicowym. Nie zabrakło również czasu na wyjaśnienie zasad zgłaszania miejsc zagrożonych za pośrednictwem internetowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wśród uczestników spotkania rozdano poświęcone tym zagadnieniom ulotki.

Po części teoretycznej nadszedł czas na wprowadzenie programu w życie. Na specjalnym stanowisku na mecie rajdu – nad średzkim jeziorem, policjanci numerowali pierwsze w naszym powiecie rowery. Każdy jednoślad został specjalnie oznakowany oraz oklejony identyfikacyjną nalepką. Baza z danymi właściciela wraz ze zdjęciem jednośladu znajdzie swe miejsce w średzkiej komendzie. Dzięki temu przy kradzieży, bądź odnalezieniu roweru będzie można bardzo szybko ustalić nie tylko jego wygląd i cechy charakterystyczne, ale również numer ramy i dane właściciela. W dzień inauguracji oznakowano blisko 50 jednośladów. O kolejnych akcjach znakowania będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Serdeczne podziękowania składamy pod adresem zarządu Klubu Turystyki Rowerowej Średzianie za współpracę w organizowaniu inicjatywy. Szczególne podziękowania składamy Dyrektor Ośrodka Kultury w Środzie Wlkp. - Pani Ewie Kusik za umożliwienie skorzystania z obiektu oraz pracownikowi ośrodka Panu Włodzimierzowi Szkudłapskiemu za wsparcie logistyczne w przeprowadzeniu inauguracji.

18.12.2018