Rewir Dzienicowych w Środzie Wielkopolskiej

asp. sztab. Arkadiusz Kąsowski - Kierownik Rewiru Dzielnicowych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
                                               asp.sztab. Arkadiusz Kąsowski
                                     KierownikRewiru Dzielnicowych w Środzie Wlkp.

 
                                                           kontakt:
                                                   tel:61 286 72 40
                                                 kom. 609 802 866
                                    e-mail: arkadiusz.kasowski@po.policja.gov.pl
 
Napodstawie Zarządzenia nr 5 KGP z 20 czerwca 2016 roku dzielnicowi wuzgodnieniu z kierownikiem dzielnicowych, na podstawiezdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia wrejonie - w cyklach półrocznych - przygotowują plany działańpriorytetowych. W związku z powyższym każdy z dzielnicowychposiada wyznaczony priorytet działań w swoim rejonie służbowym,który publikujemy przy rejonie każdego dzielnicowego.

 
25.04.2018