Debatowali z młodzieżą o bezpieczeństwie nad wodą - Debaty społeczne - KPP Środa Wlkp

Debaty społeczne

Debatowali z młodzieżą o bezpieczeństwie nad wodą

Szef średzkich policjantów, samorządowcy oraz mundurowi straży pożarnej i miejskiej rozmawiali z młodzieżą na temat bezpieczeństwa nad wodą. Spotkanie miało formę debaty społecznej i odbyło się nad średzkim jeziorem. Wymiana informacji, przekazana wiedza i pokaz ratowania osoby tonącej miały na celu poprawę bezpieczeństwa młodzieży w okresie letnim.

22 maja br. obyła się debata społeczne poświęcona bezpieczeństwu nad wodą. Organizatorem spotkania była średzka Policja oraz starostwo. Inicjatywa była skierowana do młodzieży i miała na celu zwiększenie ich wiedzy w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa w okresie letnim. Stąd też wybór miejsca debaty i bliskość jeziora . Spotkanie zorganizowano w Centrum Max Marina nad Zalewem Średzkim. Debatę otworzył Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp. insp. Paweł Wawrzyniak. Po nim głos zabrali Burmistrz Miasta Piotr Mieloch oraz Członek Zarządu Starostwa Michał Matelski. Wszyscy wskazywali na wartość takich spotkań, konieczność stałej edukacji w zakresie bezpieczeństwa i możliwość rozmowy z mieszkańcami, obywatelami, a w tym konkretnym przypadku z młodzieżą. Taka forma bezpośredniego kontaktu zapewnia wymianę informacji i co najważniejsze pozwala poznać potrzeby lokalnej społeczności. Wśród gości specjalnych nie zabrakło również Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. Marka Kostki oraz Michała Kirschke Kierownika Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa starostwa, oraz przedstawicieli służb mundurowych: Zastępcy Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. mł. bryg. Macieja Kaczmarka oraz Dariusza Czubaja Komendanta Straży Miejskiej w Środzie Wlkp.

Spotkanie miało charakter debaty, a więc uczestnicy dyskutowali o różnych kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Najwięcej pytań było kierowanych do szefa średzkich policjantów. Insp. Paweł Wawrzyniak odniósł się do kwestii związanych ze sposobem interweniowania wobec osób pod wpływem alkoholu, możliwości służby w szeregach Policji, czy też pracy w posterunkach specjalistycznych np. posterunku wodnym. Prócz dyskusji debata zawierała również panele edukacyjne, w których eksperci omawiali tematy związane z bezpieczeństwem. Asp. Tomasz Błochowiak Kierownik Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Wartą skupił się na najważniejszych zasadach bezpieczeństwa wodnego oraz prostych formach kontaktowania się z Policją. St. kpt Marcin Włodarczyk szeroko omówił kwestie związane z udzielaniem pomocy osobie tonącej oraz zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej. Ostatni z tematów przedstawiła asp. Magdalena Bianek Specjalista Zespołu Kadr i Szkolenia. Policjantka zwięźle omówiła zasady funkcjonowania średzkiej Policji i zwróciła uwagę młodzieży na zasady naboru i pracy w formacji mundurowej.

Młodzież reprezentująca głównie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. aktywnie uczestniczyła w debacie, szczególnie w części plenerowej. To na pobliskiej plaży można było zobaczyć przygotowany przez strażaków pokaz podejmowania osoby tonącej z wody oraz nauczyć się i przećwiczyć na fantomie udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Debatę społeczną zrealizowano w ramach „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dla powiatu średzkiego na rok 2019”.

Organizatorzy inicjatywy serdeczne podziękowania składają właścicielce Max Marina Pani Justynie Jakubiak oraz jej pracownikom, a także Dyrektor Ośrodka Kultury w Środzie Wlkp. Pani Ewie Kusik i jej pracownikom za wsparcie logistyczne w organizacji przedsięwzięcia.

14.07.2020