Krótki zarys historii SEiRP - Emeryci Policyjni - KPP Środa Wlkp

Emeryci Policyjni

Krótki zarys historii SEiRP

znak_emerytwNa początku 1990 r. wobec perspektywy rozwiązania istniejących Klubów Emerytów i Rencistów MSW 29.05.1990 r. na wspólnym posiedzeniu grup inicjatywnych ze Szczecina, Koszalina i Gorzowa Wlkp. powstał Komitet Założycielski „Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej”. Czołowym reprezentantem tej idei i pierwszym jej realizatorem był mjr w st. spocz. kol. Adam Chatliński ze Szczecina, zaś celem było podjęcie walki o utrzymanie, wcześniej nabytych uprawnień emerytalnych i zdobyczy socjalnych byłych funkcjonariuszy i żołnierzy Resortu Spraw Wewnętrznych. W dniu 16.07.1990 r. Sąd Wojewódzki w Szczecinie wpisał do rejestru stowarzyszeń naszą organizację.

Na początku 1990 r. wobec perspektywy rozwiązania istniejących Klubów Emerytów i Rencistów MSW 29.05.1990 r. na wspólnym posiedzeniu grup inicjatywnych ze Szczecina, Koszalina i Gorzowa Wlkp. powstał Komitet Założycielski „Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej”. Czołowym reprezentantem tej idei i pierwszym jej realizatorem był mjr w st. spocz. kol. Adam Chatliński ze Szczecina, zaś celem było podjęcie walki o utrzymanie, wcześniej nabytych uprawnień emerytalnych i zdobyczy socjalnych byłych funkcjonariuszy i żołnierzy Resortu Spraw Wewnętrznych. W dniu 16.07.1990 r. Sąd Wojewódzki w Szczecinie wpisał do rejestru stowarzyszeń naszą organizację.

Pierwszy Zjazd Delegatów odbył się w dniu 22.11.1990 r. w Poznaniu. Wzięło w nim udział 60 (z 70 wybranych) delegatów z nstp. województw: bydgoskiego, elbląskiego, gorzowskiego, kaliskiego, koszalińskiego, krakowskiego, lubelskiego, pilskiego, szczecińskiego, sieradzkiego, skierniewickiego, tarnobrzeskiego i toruńskiego. Prezesem Zarządu Głównego został wybrany kol. Adam Chatliński a Wiceprezesami kol. Tadeusz Krakowiak (Gorzów Wlkp.) i kol. Ksawery Gabryszewski (Koszalin). Siedziba ZG znajdowała się w Szczecinie. Stan ilościowy członków wynosił 2600 osób.

Od początku swej prezesowskiej działalności kol. A.Chatliński intensywnie zajął się organizacją dokumentalną stowarzyszenia, poczynił starania i uzyskał zgodę na wydawanie zaświadczeń na zniżkę kolejową, opracował projekt odznaki organizacyjnej i sztandaru, który został wręczony w dniu 22.09.1994 r. przez ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Andrzeja Milczanowskiego.

Drugi Krajowy Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Delegatów odbył się w dniu 22.11.1994 r. w Warszawie. Wzięło w nim udział 103 (na 111 wybranych) delegatów. W składzie Prezydium ZG nie dokonano istotnych zmian. Za pilną potrzebę ZG uznał nawiązanie bliskich kontaktów z NSZZ Policjantów i w dniu 04.07.1998 r. zostało zawarte porozumienie o współdziałaniu.

W dniach 20 – 21.11.1998 r. w Legionowie odbył się III Krajowy Zjazd Delegatów). Wzięło w nim udział 104 (na 122 wybranych) delegatów. Na Zjeździe dokonano zmian organizacyjnych (Prezesem ZG został wybrany płk w st. spocz. dr Jerzy Żyżelewicz.) oraz częściowo statutowych dostosowując go do reformy administracyjnej kraju.

Kolejny zjazd zaowocował między innymi przeniesieniem siedziby ZG ze Szczecina do Warszawy, do obiektu MSWiA przy ul. Rakowieckiej. W czasie trwania kadencji, z uwagi na uchwalenie przez Sejm niekorzystnych ustaw dla służb mundurowych, z inicjatywy ZG, po zebraniu ponad 300 tys. podpisów, wystąpiono do Sejmu z obywatelską inicjatywą ustawodawczą. Sprawozdawcą tego projektu w Sejmie był Prezes Jerzy Żyżelewicz. Efektem tych starań było między innymi przywrócenie młodych policjantów i żołnierzy zawodowych do emerytalnego systemu mundurowego, możliwość doliczania do wysługi emerytalnej lat pracy po przejściu na emeryturę, możliwość dorabiania bez ograniczeń przez emerytów posiadających 75% podstawy wymiaru itp. Nie udało się, do chwili obecnej, przywrócenie waloryzacji płacowej emerytom i rencistom służb mundurowych.

V Zjazd Delegatów odbył się w dniach 19 – 21.11.2006 r. w Białobrzegach. Był to zjazd pamiętny dla naszej organizacji gdyż zmieniono nazwę na Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz prezesurę powierzono kol. Zdzisławowi Czarneckiemu, o wiele młodszemu od dotychczasowego prezesa. Ponadto pozbawiono nas siedziby ZG przy ul. Rakowieckiej lecz w wyniku starań uzyskano zgodę na przeniesienie jej do budynku MSWiA przy ul. Domaniewskiej. Ta kadencja była nacechowana intensywną pracą na rzecz integracji służb mundurowych oraz konsolidacji emerytów służb policyjnych krajów ościennych. W wyniku tych działań powstała Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych (wojsko, policja, służba więzienna i straż pożarna) oraz podpisanie indywidualnych umów z organizacjami emerytów policyjnych niektórych sąsiednich państw. W tym przypadku planuje się wspólne posiedzenie w miesiącu kwietniu 2010 r. w celu utworzenia międzynarodowego zrzeszenia tych organizacji.

Ponadto w bieżącym roku Zarząd Główny i Zarządy Wojewódzkie włączyły się intensywnie w obronę przed negatywnymi skutkami uchwalonej w miesiącu styczniu br. ustawy o ponownym przeliczaniu emerytur lub rent dla niektórych osób pracujących w przeszłości w służbach specjalnych PRL. Wydatnej pomocy prawnej udzieliły nam NSZZ Policjantów oraz SLD, który w miesiącu kwietniu br. sprawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na niezgodność ustawy z Konstytucją RP i innymi ustawami.

W chwili obecnej trwają przygotowania do odbycia wyborczych zebrań w kołach oraz zjazdów wojewódzkich i krajowego w 2010 r.

22.10.2018