Koło emerytów i rencistów policyjnych - spotkanie przy opłatku - Emeryci Policyjni - KPP Środa Wlkp

Emeryci Policyjni

Koło emerytów i rencistów policyjnych - spotkanie przy opłatku

wigiliaemeryt201259 grudnia w restauracji „Wiedeńska” w Środzie Wlkp. odbyło się uroczyste zebranie członków Koła z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2013 Roku. W spotkaniu brali udział także współmałżonkowie niektórych naszych członków. Jako gość zaproszony z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. wziął udział Komendant mł. insp. Paweł Wawrzyniak.

 

Spotkanie rozpoczął prezes koła Stanisław Pruszyński, który w mowie wstępnej zapoznał zebranych z aktualnie prowadzonymi w stowarzyszeniu pracami na rzecz emerytów i rencistów policyjnych. Podczas wystąpienia zaapelował i osobiście zobowiązał się do udzielenia pomocy w przekazywaniu 1% odpisu z podatku na rzecz stowarzyszenia. Kolejna część spotkania upłynęła na wyróżnieniu najbardziej aktywnych członków. Za pracę społeczną dla policyjnych emerytów i rencistów koleżanka Krystyna Stróżyk została wyróżniona dyplomem i odznaką „Za zasługi dla SEiRP”. Natomiast kolega Leszek Wilczyk został uhonorowany „Dyplomem Uznania”. Komendant Policji Paweł Wawrzyniak w swoim wystąpieniu podziękował za zaproszenie. Jednoczenie zaproponował zgromadzonym spotkanie przy kawie i ciastku w siedzibie średzkiej policji urozmaiconego zwiedzeniem średzkiej komendy. Propozycja ta została przyjęta z wielkim zadowoleniem. Mając na uwadze uroczysty charakter tego spotkania, po obiedzie podzielono się opłatkiem i złożono sobie życzenia. Całe spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

{galeria}/emeryci/rok2012{/galeria}

22.10.2018