Żadnej tolerancji dla zjawiska handlu ludźmi - Komunikaty - KPP Środa Wlkp

Komunikaty

Żadnej tolerancji dla zjawiska handlu ludźmi

handelludzmiHandel ludźmi to zjawisko, które kojarzone jest przede wszystkim z odległymi czasami, w których funkcjonowało niewolnictwo i pańszczyzna. Jednak w dobie globalizacji to zjawisko nie zanikło mimo, że współcześnie powszechnie w prawodawstwie jednoznacznie jest identyfikowane jako przestępstwo.
 
 
Obserwowanym obecnie ogromnym migracjom ludzi, trudnym do porównania pod względem rozmiarów z historycznymi zjawiskami tego typu, sprzyjają międzynarodowe regulacje prawne wpływające na otwarcie granic państwowych, które wbrew pozorom mogą sprzyjać uprawianiu procederu handlu ludźmi poprzez ograniczenie kontroli na wewnętrznych granicach na przykład w Unii Europejskiej. Podobnie jest z kwestią otwarcia rynków pracy, które zręcznie wykorzystywane mogą uwiarygodniać przestępców oferujących „pośrednictwo” w podjęciu pracy poza granicami kraju ojczystego. Ofiary takiego przestępcy, a najczęściej zorganizowanej grupy przestępczej, niestety zbyt późno orientują się o prawdziwym celu działania pośrednika, którym może okazać się zmuszenie do prostytucji, żebractwa, czy popełniania innych czynów o charakterze kryminalnym.

Przy tym należy zauważyć, że niestabilna sytuacja polityczna ogarniająca regiony bliskie Unii Europejskiej może potęgować zjawisko handlu ludźmi poprzez wzrost determinacji potencjalnych ofiar, które za wszelką ceną usiłują przedostać się na teren państw, które mogą zaoferować imigrantom korzystne warunki egzystencji. Tak więc wśród ofiar tego zjawiska identyfikujemy zarówno obywateli Naszego kraju jak i obcokrajowców z państw sąsiednich oraz z terenu Bliskiego Wschodu czy Afryki.
1970026-na-poziomie-krajowym-polska-policja
Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom oraz wyzwaniom z nich wynikającym Policja podejmuje działania także w obszarze organizacyjnym, których celem jest wzrost efektywności w ujawnianiu zarówno procederu handlu ludźmi jak i jej ofiar, celem niesienia skutecznej pomocy przez wyspecjalizowane instytucje publiczne. Powoduje to, iż w stosunku do między innymi zjawisk prostytucji i żebractwa policjanci będą wykazywać zdecydowanie większą aktywność i inicjatywę, mając na względzie wcześniejsze diagnozowanie przypadków handlu ludźmi i szybkie docieranie z pomocą do ofiar. W tym celu wykorzystywana jest ściślejsza współpraca służb prewencyjnej i kryminalnej Policji.

Jednym z najważniejszych elementów realizowanej koncepcji przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi są specjalistyczne szkolenia funkcjonariuszy Policji, zmierzające do wzrostu profesjonalizmu odpowiedzialnych za koordynację działań na szczeblu komend miejskich i powiatowych Policji. Jedno z takich szkoleń odbyło się 23 września w KWP w Poznaniu z udziałem przedstawicieli służby kryminalnej i prewencyjnej oraz psychologa i specjalisty w dziedzinie Ochrony Praw Człowieka. Ponadto zajęcia prowadził przedstawiciel Straży Granicznej. Przypomnieć również warto, iż decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych problematyka handlu ludźmi jest przedmiotem aktywnych działań różnorodnych instytucji administracji rządowej i samorządowej, które na terenie województwa wielkopolskiego są prowadzone pod nadzorem Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka.
 
źródło: KWP Poznań
23.01.2019