Forum Związków Zawodowych - NSZZ Policjantów - KPP Środa Wlkp

NSZZ Policjantów

Forum Związków Zawodowych

dsc_0181W dniu 22 maja 2014 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wlkp., odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zarządu Forum Związków Zawodowych. Organizatorem i gospodarzem spotkania był kolega Maciej Muszyński - Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KPP w Środzie Wlkp. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych z powiatu średzkiego przynależnych do FZZ: NSZZ Solidarność 80, NSZZ Policjantów, OZZ Pielęgniarek i Położnych oraz NSZZ FiPW. Wśród gości byli: Krzysztof Małecki - członek Prezydium ZW, Sławomir Zieliński - Przewodniczący ZT FZZ w Jarocinie, Arleta Kabacińska z OZZPiP w Środzie Wlkp. oraz Waldemar Gołębiewski - członek ZT NSZZP KPP w Środzie Wlkp.

 
Przewodniczący Zarządu FZZ Dariusz Podgajski, po przywitaniu zebranych członków zarządu oraz gości, podsumował ostatni rok działalności zarządu przedstawiając sprawozdanie. Podkreślił szczególnie zaangażowanie zarządu w organizację zabawy andrzejkowej w 2013 roku, dzięki której na koncie zarządu jest już niemała kwota pieniędzy. W dalszej części głos zabrał Krzysztof Małecki zdając szczegółową relację z bieżących działań ZW i zdał sprawozdanie z działań ZG. Przypomniał również o realizacji bieżących szkoleń m.in. Społecznych Inspektorów Pracy.
 
dsc_0181
 
Zachęcał też Zarząd Terenowy do organizacji szkoleń, informując o możliwości i sposobach dofinansowania takiego przedsięwzięcia. Dużą część spotkania pochłonęła dyskusja na temat bieżących problemów wśród różnych służb. Podsumowując spotkanie zapadła decyzja o zorganizowaniu kolejnej zabawy Andrzejkowej oraz o organizowaniu częstszych spotkań zarządu, o potrzebie których może świadczyć chociażby fakt, że tematów do często gorących dyskusji wystarczyło na ponad dwugodzinną dyskusję.
 
 
17.12.2018