Stypendia dla najzdolniejszych dzieci policjantów - NSZZ Policjantów - KPP Środa Wlkp

NSZZ Policjantów

Stypendia dla najzdolniejszych dzieci policjantów

Zarząd terenowy związków zawodowych policjantów ufundował dla najzdolniejszych dzieci średzkich funkcjonariuszy stypendia naukowe. Wyróżnieni uczniowie zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi przez insp. Pawła Wawrzyniaka – szefa mundurowych w Środzie Wlkp.

20 marca 2017 roku w średzkiej komendzie Policji miało miejsce spotkanie najzdolniejszych dzieci średzkich policjantów z komendantem jednostki insp. Pawłem Wawrzyniakiem, jego zastępcą nadkom. Przemysławem Dymarskim oraz Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów st. asp. Maciejem Muszyńskim. Drugi rok z rzędu w gronie stypendystów znaleźli się: Wiktoria Michalska i Adam Ciesielski. Trzecia zdolna uczennica to Aleksandra Cepa, która prócz miejscowego wyróżnienia otrzymała naukową gratyfikację ufundowaną przez zarząd wojewódzki policyjnych związków zawodowych. Uzyskanie stypendium nie było rzeczą łatwa. O wyróżnienie można było się ubiegać mając średnią wyników w nauce powyżej 5,0 i wzorowe zachowanie. Konieczne były również osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub innych szkolnych inicjatywach.

W spotkaniu, utalentowanym nastolatkom towarzyszyli rodzice. 13-letnia Aleksandra jest uczennicą I klasy gimnazjum i na spotkanie przybyła z tatą – mł.asp. Piotrem Cepą, który pełni służbę na stanowisku dowodzenia średzkiej komendy. 12-letniej Wiktorii towarzyszyli rodzice mama - Maria oraz tata – st. asp. Przemysław Michalski, który piastuje stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji. Jedynemu wyróżnionemu młodemu mężczyźnie – Adamowi, towarzyszył tata sierż. Michał Ciesielski, pracujący w Zespole ds. Wykroczeń i Organizacji Służby, pełniący funkcję oskarżyciela publicznego oraz nadzorującego magazyn uzbrojenia w średzkiej jednostki.

Młodym stypendystom i ich rodzicom składamy najserdeczniejsze gratulacje.

23.09.2020