Sytuacja dziecka w domu z przemocą - debata społeczna - Realizacje wniosków z debaty - KPP Środa Wlkp

Realizacje wniosków z debaty

Sytuacja dziecka w domu z przemocą - debata społeczna

fot4Nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy i pracownicy służb dyskutowali o sytuacjach w których dzieci padają ofiarami przemocy w domu. Debata odbyła się 20 maja br. w auli Wyższej Szkoły Społeczno - Ekonomicznej w Środzie. Spotkanie wspólnie otworzyli dyrektor PCPR-u Bernadeta Staszak i Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp. insp. Paweł Wawrzyniak.


 

 

Dlaczego ofiary przemocy domowej tkwią w toksycznych relacjach i wykazują syndrom oplecenia? Jak często w przypadku przemocy w rodzinie mamy do czynienia z problemem alkoholowym? Jak działa Policja, gdy ofiarą przemocy jest dziecko? Na te wszystkie pytania próbowali odpowiedzieć prowadzący debatę prelegenci. Całe spotkanie otworzyli dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Bernadeta Staszak oraz Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp. insp. Paweł Wawrzyniak

fot4

Szef średzkich mundurowych zwrócił uwagę w swym wystąpieniu na dużo trudniejszą sytuację dzieci i osób starszych w przypadku, gdy występuje przemoc domowa. Komendant podkreślał, że zjawisko agresji w domu jest szerokie, zawiera w sobie przemoc nie tylko fizyczną, ale również psychiczną i ekonomiczną. „Są środki ku temu by szybko i sprawnie rozliczać domowych agresorów za maltretowanie domowników” - mówił P. Wawrzyniak.

Nie zabrakło rzeczowego wystąpienia psychologa – Dominiki Leśniak oraz dokładnego omówienia przez dyrektor B. Staszka działania instytucji zobowiązania do leczenia odwykowego. Na przemocy domowej w kontekście działania Policji ze szczególnym uwzględnieniem ucznia jako ofiary, skupił się asp. sztab. Arkadiusz Kąsowski – Kierownik Rewiru Dzielnicowych średzkiej komendy.

fot3

Debata okazała się doskonałą formą szkolenia i ugruntowania wiedzy popartej uregulowaniami prawnymi. Był też to dobry czas do wymiany doświadczeń i omówienia ich zarówno na samej debacie jak i w jej kuluarach. Całe przedsięwzięcie zakończono przeprowadzeniem anonimowej ankiety, która pozwoli ocenić poziom zorganizowanego przedsięwzięcia i wskazać oczekiwane tematy, które słuchacze chcieliby przedyskutować podczas kolejnej debaty. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. , Gminna Świetlica Terapeutyczno - Wychowawcza w Środzie Wlkp. oraz Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wlkp.

fot2a

Organizatorzy szkolenia dziękują serdecznie prof. Ireneuszowi Kubiaczykowi oraz wszystkim pracownikom Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wlkp. za udzielone wsparcie logistyczne w zorganizowaniu inicjatywy.


Poniedziałek, 19 marca 2018