Realizacje wniosków z debaty

III Debata o bezpieczeństwie ze średzką społecznością

dsc_0023Wczoraj w Środzie Wielkopolskiej odbyła się debata społeczna pod hasłem „Decydujmy Wspólnie”. Spotkanie poświęcono sprawom szeroko pojętego bezpieczeństwa. Na pytania mieszkańców powiatu odpowiadali Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Kozłowski, Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp. insp. Paweł Wawrzyniak oraz włodarze miasta i powiatu średzkiego. W imieniu wojewody wielkopolskiego wystąpił Waldemar Paternoga - Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

9 września br. odbyła się III debata społeczna z udziałem władz na szczeblu województwa, zorganizowana przez średzkich policjantów pod hasłem „Decydujmy Wspólnie”. Dyskusja miała miejsce w Ośrodku Kultury w Środzie Wlkp. Na spotkanie przybyło kilkadziesiąt osób, w tym goście specjalni z Poznania – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Kozłowski oraz Waldemar Paternoga - Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. insp. Pawła Wawrzyniaka przyjęli także przedstawiciele władz samorządowych, na czele z Wicestarostą Średzkim Piotrem Kasprzakiem i Burmistrzem Miasta Środa Wlkp. Wojciechem Ziętkowskim.  Wśród zaproszonych gości byli też przedstawiciele różnych instytucji, które współpracują ze średzką Policją i działają w powiecie średzkim na rzecz bezpieczeństwa. W debacie wzięli udział również mieszkańcy Środy oraz ich przedstawiciele. Był też młodzieżowy akcent w postaci uczniów klas o profilu policyjnym.

Spotkanie rozpoczął zastępca szefa wielkopolskich policjantów. Mł. insp. Rafał Kozłowski w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że formuła debaty jako dyskusji Policji z mieszańcami małych środowisk lokalnych pod hasłem „Decydujmy Wspólnie”, przyjęła się w miastach naszego województwa. „Nie uzurpujemy sobie monopolu na wiedzę i mądrość...” mówił zastępca komendanta wielkopolskich mundurowych. „Chcemy radzić się i słuchać Państwa sugestii”. Te słowa pozwoliły na konstruktywną dyskusję w otwartej atmosferze.

W kolejnej części spotkania policjanci przedstawili stopień realizacji postulatów zgłoszonych podczas ubiegłorocznej debaty. Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp. insp. Paweł Wawrzyniak omówił ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu średzkiego oraz wskazał jakie działania podjęto by spełnić zgłoszone w zeszłym roku wnioski mieszkańców i jakie efekty udało się uzyskać. (Do szczegółowego zapoznania z nimi zapraszamy na stronię policji w Środzie Wlkp. w zakładce „Realizacja postulatów z debaty”.)

Kolejna część debaty była najważniejsza. Był to czas przewidziany na zgłaszanie wniosków osób przybyłych na spotkanie. Wśród pytań i propozycji mieszkańców znalazły się sprawy dotyczące szybko jeżdżących rowerzystów po chodnikach lub po ulicach - mimo, iż są obok ścieżki rowerowe, lewoskrętów do niektórych miejscowości np. Koszuty Huby, szybko jeżdżących samochodów ulicą Lipową czy wycinki drzew przy drodze w kierunku Dominowa. Tematyka podejmowana przez uczestników dyskusji była bardzo szeroka. Począwszy od planów władz województwa w zakresie pomocy uchodźcom z Syrii i planów w tej kwestii co do powiatu średzkiego po problemy z biegającymi „luzem” czworonogami.

Komendanci jak i samorządowcy na bieżąco wyjaśniali poruszane kwestie. Żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Zdarzały się jednak sprawy trudne do rozwiązania, ponieważ w niektórych przypadkach - jak podkreślał reprezentujący Wojewodę Wielkopolskiego Waldemar Paternoga – są uregulowania narzucone na poziomie centralnym i tu ścisłe wytyczne wskazuje ustawa. Pod koniec dyskusji wicestarosta Piotr Kasprzak podziękował szefowi średzkich policjantów za zorganizowanie debaty jako wartościowej inicjatywy. Zaznaczył, że problemy wskazane przez obywateli podczas spotkania są samorządowcom znane, jednak wszystkich od razu nie można zrealizować chociażby ze względu na ograniczenia finansowe wynikające z budżetu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zwiększenia bezpieczeństwa drogowego policjanci ze Środy przygotowali dla wszystkich uczestników debaty elementy odblaskowe w postaci specjalnych fluorescencyjnych opasek i odblaskowych zawieszek. Policjanci zachęcali by nie lekceważyć własnego bezpieczeństwa, a także bezpieczeństwa swoich bliskich – by aktywnie używać elementy odblaskowe szczególnie podczas drogi do pracy, szkoły czy jesiennej przechadzki.

/DEBATY/debaty2015/Wojewidzka

Poniedziałek, 19 marca 2018