Wspólnie tworzymy Mapy Zagrożeń - Realizacje wniosków z debaty - KPP Środa Wlkp

Realizacje wniosków z debaty

Wspólnie tworzymy Mapy Zagrożeń

dsc06430Policjanci ze Środy Wlkp. jako jedni z pierwszych w Wielkopolsce rozpoczęli konsultacje społeczne dotyczące powstawania nowego narzędzia - Map Zagrożeń. Debata, która miała miejsce 4 lutego br. w średzkim Ośrodku Kultury, dała podwaliny do tworzenia krajowego systemu zgodnie z tym czego oczekują mieszkańcy naszych małych społeczności.

 

W całej Polsce rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące budowania nowego narzędzia pod nazwą Mapy Zagrożeń. To inicjatywa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którą na bazie porozumienia wsparła Komenda Główna Policji. Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wlkp. aktywnie włączyła się w to zagadnienie, by dostosować funkcjonowanie Map Zagrożeń do oczekiwań mieszkańców powiatu średzkiego i gmin wchodzących w jego skład.

Mapy Zagrożeń to narzędzie, które będzie informować obywateli o miejscach zagrożonych nie tylko przestępstwami i wykroczeniami, ale szeroko pojętymi zjawiskami niepokojącymi mieszkańców.Średzka policja jako jedna z pierwszych w Wielkopolsce zorganizowała konsultacje społeczne mające na celu zdiagnozowanie oczekiwań obywateli gmin powiatu średzkiego w zakresie funkcjonowania tego mechanizmu.

Debata dotycząca Mapy Zagrożeń odbyła się w auli Ośrodka Kultury w Środzie Wlkp. 4 lutego br. Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp. insp. Paweł Wawrzyniak, który wprowadził zebranych w temat debaty i przedstawił główną ideę przedsięwzięcia. Władze samorządowe w konsultacjach społecznych reprezentował Wicestarosta Średzki Piotr Kasprzak oraz Burmistrz Miasta Środa Wlkp. Wojciech Ziętkowski.

Dyskusja była żywa. Podczas spotkania padło wiele propozycji odnośnie możliwości działania tego instrumentu. Postulujący wskazywali na konieczność mobilności tego narzędzia. Padło również wiele propozycji dotyczących zakresu zagrożeń, które mapa miałaby obejmować. Spektrum było szerokie – od utrudnień w ruchu drogowym, poprzez zagrożenia pożarowe czy zjawisko bezdomności.

Wśród zebranych nie brakowało świeżego spojrzenia, które padło ze strony reprezentantów kadetów klas o profilu policyjnym, czy też członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. Młodzi radni wskazywali, że przeprowadzili już prace nad przedsięwzięciem bardzo spójnym z ideą spotkania. Młodzieżowi samorządowcy zaprezentowali zebranym wyniki badań ankietowych, które przeprowadzili wśród młodzieży średzkiej gminy. Tym działaniem określono opinie młodzieży w zakresie występowania miejsc uznawanych przez uczniów jako niebezpieczne w Środzie.

Warto podkreślić, że zorganizowane przez średzkich mundurowych konsultacje, miały charakter żywej i rzeczowej dyskusji, która wpłynie na ostateczny kształt tworzonego systemu Map Zagrożeń, i co najważniejsze będzie on dostosowany do oczekiwań mieszkańców powiatu średzkiego.

/nowerw/2016/PREWENCJA/DEBATY/SRODA/MAPY

Piątek, 23 marca 2018