Sztandar wyrazem najwyższego zaufania dla policjantów ze Środy - Sztandar - KPP Środa Wlkp

Sztandar wyrazem najwyższego zaufania dla policjantów ze Środy

aktintencyjnymin14 stycznia 2016 roku członkowie Komitetu Honorowego Ufundowania Sztandaru, złożyli podpisy na Akcie Intencyjnym. Dokument ten rozpoczyna proces, którego uwieńczeniem będzie nadanie Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. własnego sztandaru. „To honor i nobilitacja”, którą policjanci otrzymują od średzkich mieszkańców – wskazywał insp. Paweł Wawrzyniak.
14 stycznia 2016 r. nastąpiło uroczyste podpisanie Aktu Intencyjnego ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej. To ważne wydarzenie w życiu średzkich mundurowych, miało miejsce w Sali Złotej restauracji „Wiedeńska”. Momentem kulminacyjnym gali, było złożenie podpisów przez członków Honorowego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla średzkiej komendy policji.

W skład komitetu weszli:

Przewodniczący Komitetu - Starosta Średzki Marcin Bednarz

oraz członkowie:

  • Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp. - insp. Paweł Wawrzyniak

  • Wicestarosta - Piotr Kasprzak

  • Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego - Ewa Kusik

  • Burmistrz Środy Wielkopolskiej - Wojciech Ziętkowski

  • Wójt Gminy Dominowo - Krzysztof Pauter

  • Wójt Gminy Krzykosy - Andrzej Janicki

  • Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą - Aleksander Podemski

  • Wójt Gminy Zaniemyśl - Krzysztof Urbas.

Podczas uroczystości głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wielkopolskiej insp. Paweł Wawrzyniak, który podkreślał, że dzień podpisania Aktu Intencyjnego otwiera drogę do tego, by średzka policja posiadała swój symbol dbania o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu średzkiego i gmin wchodzących w jego skład. P. Wawrzyniak główne podziękowania skierował do mieszkańców gmin i powiatu średzkiego. Zaznaczył, że nadanie sztandaru stanowi wielki honor i nobilitację dla funkcjonariuszy policji w Środzie Wielkopolskiej do jeszcze lepszej służby na rzecz tutejszych mieszkańców.
Wśród wystąpień nie zabrakło również głosu Starosty Średzkiego Marcina Bednarza. Szef średzkiego powiatu wskazał, że sztandar, który ma powstać dla miejscowych stróżów prawa, traktuje jako nagrodę i wyróżnienie za ich wkład i pracę nad utrzymaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
Świadkami podpisania Aktu Intencyjnego byli przedstawiciele władz samorządowych gmin i powiatu średzkiego oraz sejmiku województwa, szefowie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i rejonowej w Środzie, kapelan średzkiej komendy, kierownictwo służb mundurowych naszego powiatu, przewodniczący i przedstawiciele związków zawodowych służb lokalnych oraz policyjnych na szczeblu wojewódzkim. Podczas ceremonii nie zabrakło kierownictwa oraz policjantów i pracowników cywilnych komendy policji w Środzie Wlkp.
Podkreślić należy, że sztandar dla mundurowych jest symbolem stania na straży praworządności państwa. Na policyjnym sztandarze widnieje polski orzeł w koronie z napisem „OJCZYZNA i PRAWO”. OJCZYZNA – byśmy nigdy nie zapomnieli kim jesteśmy, PRAWO – byśmy zawsze pamiętali co jest w naszej służbie najważniejsze.
Sztandar, jako historyczny symbol walki, honoru i męstwa a także wierności uniwersalnym wartościom i poszanowaniu tradycji będzie dla policjantów ze średzkiej komendy uhonorowaniem służby oraz symbolem społecznego uznania dla codziennej - aktywnej pracy na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Styczniowa ceremonia stała się też okazją do złożenia sobie życzeń i wspólnego noworocznego obiadu, o który zadbał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów w Środzie Wlkp.
 
FOTOGALERIA:
 {galeria}/jednostka/SZTANDAR/AKTINTENCYJNY{/galeria}
22.10.2018