Kontakt z Komendą Powiatową Policji w Środzie Wielkopolskiej - Dane Teleadresowe - KPP Środa Wlkp

Dane Teleadresowe

Kontakt z Komendą Powiatową Policji w Środzie Wielkopolskiej

Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wlkp.
ul. Harcerska 22
63-000 Środa Wlkp.

adres e-mail: dyzurny.sroda-wlkp@po.policja.gov.pl

fax: +48 61 286 72 15,

Dyżurny jednostki,
tel: +48 61 286 72 11,

 

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji,

tel: +48 61 286 72 10,   fax: 61 286 72 05  

(uwaga - sekretariat łączy rozmowy do Komendanta Powiatowego Policji

oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji)


 

Naczelnik Wydziału Prewencji,

podinspektor Policji Piotr Kępski

tel: +48 61 286 72 22
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji,

aspirant sztabowy Policji Przemysław Michalski

tel: +48 61 286 72 21

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego,

podkomisarz Policji Marcin Puzicki

tel. +48 286 72 23

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego,

aspirant sztabowy Policji Jarosław Odwrot,

tel: +48 61 286 72 71

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego,

aspirant sztabowy Policji Błażej Adamski

tel: +48 61 286 72 72

 

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) w KPP Środa Wlkp.

podinsp. Agnieszka Bartłomiejczak
tel. 61 286-73-22, e-mail: iod.sroda-wlkp@po.policja.gov.pl

 

Jednostki podległe:

Posterunek Policji w Nowym Mieście nad Wartą
63-040 Nowe Miasto n/Wartą,ul. Łąkowa 2,

tel. +48 61 286 73 40, fax. +48 61 286 73 45

 

22.10.2018