Czy średzianie polubili Mapę Zagrożeń – podsumowanie - Mapy zagrożeń - KPP Środa Wlkp

Mapy zagrożeń

Czy średzianie polubili Mapę Zagrożeń – podsumowanie

Od kilku miesięcy mieszkańcy Wielkopolski mogą zaznaczać miejsca zagrożone w swoim środowisku lokalnym. Z tego internetowego sposobu zgłaszania spraw Policji korzystać również mogą średzianie. W ostatnim kwartalne mieszkańcy powiatu zgłosili w ten sposób blisko pięćset miejsc, które policjanci sprawdzili i zweryfikowali. Niecałe 40 % ze zgłoszonych zagrożeń średzcy stróże prawa potwierdzili.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, które powstało w celu poszerzenia możliwości kontaktowania się obywateli z Policją. Przez stronę internetową można zgłaszać sprawy niepokojące mieszkańców w ich środowisku lokalnym. Mapa Zagrożeń to forma zgłaszania spraw, które nie potrzebują pilnego i natychmiastowego przyjazdu służb ratunkowych. Narzędzie ma funkcjonować jako forma wskazywania kierunków i uzupełnienia zadań policjantów podczas służby. Warto przypomnieć, że tworzenie tego narzędzia było poprzedzone szeregiem konsultacji społecznych organizowanych przez Policję. W samym powiecie średzkim zorganizowano również takie spotkania, z których wszystkie propozycje mieszkańców powiatu zostały przekazane centrali krajowej w celu opracowania Mapy Zagrożeń odpowiadającej oczekiwaniom obywateli. Mapa Zagrożeń ruszyła w Wielkopolsce 20 września 2016 roku. Na stronie internetowej średzkiej komendy znajduje się baner, za pośrednictwem którego przekierowani zostaniemy na Mapę Zagrożeń i tam po zapoznaniu się z regulaminem możemy korzystać z tej formy zgłaszania zagrożeń wskazywania miejsc zagrożonych.

Ponad kwartał funkcjonowania Mapy Zagrożeń i zakończenie roku 2016 skłania do podsumowania funkcjonowania tej formy współpracy obywateli i Policji. W ciągu ponad trzech miesięcy mieszkańcy naszego powiatu zaznaczyli 446 miejsc zagrożonych. Najczęstszym powodem były zgłaszane przypadki nieprawidłowego parkowania. Stanowiły one 132 zgłoszenia (to 1/3 wszystkich zagrożeń zaznaczanych przez mieszkańców). Połowa z nich została przez policjantów potwierdzona. Drugim najczęściej zgłaszanym przez średzian zagrożeniem było zaznaczanie miejsc gdzie dochodzi do przekraczania prędkości. O takim fakcie przez internet poinformowano komendę w Środzie 113 razy. Tu również funkcjonariusze potwierdzili połowę z tych zgłoszeń. Na trzecim miejscu znalazły się zgłoszenia dotyczące spożywania alkoholu w miejscu publicznym. W przypadku tych wykroczeń policjanci potwierdzili 1/3 z nich. Ogólnie funkcjonariusze potwierdzili blisko 40% zgłoszeń. Naczelnik Wydziału Prewencji osobiście nadzorujący funkcjonowanie Mapy Zagrożeń w naszym powiecie wskazuje, że zgłoszenia zakwalifikowane wstępnie za niepotwierdzone, są dodatkowo weryfikowane. Wszystko po to, by mieć pewność, że nic złego się we wskazanym rejonie nie dzieje. Policjanci zachęcają do korzystania z Mapy Zagrożeń w sytuacji, gdy sprawa nie jest pilna, ale uciążliwa. Np. w sytuacji zauważenia niewłaściwej infrastruktury drogowej (8 zgłoszeń – 53% potwierdzonych), złej organizacji ruchu drogowego (5 zgłoszeń 42% potwierdzonych), czy dzikich wysypisk śmieci (8 zgłoszeń – 50% potwierdzonych). To są sprawy ważne, którymi należy się zająć, ale nie trzeba wysyłać pilnie w to miejsce Policji. Może to załatwić np. dzielnicowy podczas najbliższego obchodu swojego rejonu służbowego.

Przypomnijmy, że na Mapie Zagrożeń można zaznaczać zagrożenia w następujących kategoriach: akty wandalizmu, bezdomność, dzikie kąpieliska, dzikie wysypiska, kłusownictwo, miejsca grupowania się małoletnich, miejsca niebezpieczne na terenach wodnych, nielegalna wycinka drzew, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe oznakowanie drogi, nieprawidłowe parkowanie, niestrzeżone przejście przez tory, niestrzeżony przejazd kolejowy, niewłaściwa infrastruktura drogowa, niszczenie zieleni, poruszanie się po terenach leśnych quadami, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, utonięcia, używanie środków odurzających, wypalanie traw, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, znęcanie się nad zwierzętami, zła organizacja ruchu drogowego, żebractwo.

23.01.2019