Rondo z żółtym oznakowaniem - Ruch drogowy - KPP Środa Wlkp

Ruch drogowy

Rondo z żółtym oznakowaniem

Policjanci interweniowali natychmiast po wprowadzeniu ruchu okrężnego na remontowanym skrzyżowaniu ulic Kórnica – Prądzyńskiego – Mickiewicza. Wszystko w związku z koniecznością wprowadzenia czytelnego dla kierowców nowego oznakowania w tym rejonie. Tymczasowe znaki poziome naniesiono jaskrawą żółtą farbą. Ma to zwrócić uwagę kierowców na nowe zasady ruchu pojazdów w tym miejscu.

Trwa duża modernizacja skrzyżowania ulic Kórnica – Prądzyńskiego – Mickiewicza w Środzie. Mimo, że prace jeszcze trwają, 7 listopada br. budowlańcy wdrożyli tam ruch okrężny. Jak każda zmiana i ta zaskoczyła wielu kierowców. Część osób jechała na pamięć, nie zwracając uwagi na znaki pionowe „ustąpi pierwszeństwa przejazdu” i napisy „zmiana organizacji ruchu”. Stare i nowe oznakowania poziome dezorientowały prowadzących auta, ponieważ częściowo nakładały się na siebie. Konieczna była interwencja policjantów ruchu drogowego.

Naczelnik średzkiej drogówki podkom. Marcin Puzicki wskazał konieczność uzupełnienia oznakowania – głównie poziomego. Spotkanie funkcjonariuszy z zarządcą na miejscu remontu, pozwoliło „od ręki” wyraźnie – żółtą farbą wymalować oznakowanie obowiązujące na czas trwania prac.

Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie tego skrzyżowania o ruchu okrężnym, bowiem nadal trwają tam prace naprawcze.
Ponadto wjeżdżając na rondo od strony miasta ulicą Kórnicką lub ulicą Mickiewicza – drogowcy nanieśli przed rondem linię bezwzględnego zatrzymania P-12 – która oznacza, że kierowca musi przed wjazdem na skrzyżowanie zatrzymać się tak jak przy znaku STOP.

17.12.2018