Pieszy dzień NURD za nami - Ruch drogowy - KPP Środa Wlkp

Ruch drogowy

Pieszy dzień NURD za nami

Piesi coraz częściej padają ofiarami wypadków. 7 lutego br. był pierwszym dniem, kolejnej edycji policyjnej akcji NURD – czyli działań ukierunkowanych na Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego. Wzajemna korelacja między pieszymi, rowerzystami i kierowcami, wzajemny szacunek i przestrzeganie przepisów, mają ogromny wpływ na wspólne bezpieczeństwo na drogach.

7 lutego br. policjanci na terenie całej Wielkopolski skontrolowali 1314 pojazdów i ujawnili 1882 wykroczeń. W trakcie działań mundurowi zaobserwowali, że nieodpowiednie zachowanie pieszych przejawia się głównie w przekraczaniu jezdni w miejscach niedozwolonych – 590 przypadków.

Jak wyglądały działania na terenie powiatu średzkiego? Miejscowa drogówka skontrolowała blisko 40 osób. Głównym powodem policyjnego legitymowania były wykroczenia i to najczęściej popełniane przez pieszych. Wśród nich nie zabrakło nieprawidłowego zachowania się na drodze i przekraczania ulicy w miejscu niedozwolonym. Ale krystaliczni nie byli również rowerzyści. Ci najczęściej byli upominani a w poważnych przypadkach również karani za przejeżdżanie przez przejście dla pieszych.

Akcja ukierunkowana na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów pod nazwą Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” będą trwać do najbliższego piątku, ale policyjne apele o rozwagę i przestrzeganie przepisów, pozostają cały czas aktualne.

 

17.11.2018