Świadomi współczesnych zagrożeń - Aktualności - KPP Środa Wlkp

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Świadomi współczesnych zagrożeń

Data publikacji 17.05.2017

O najbardziej nurtujących problemach współczesnego świata dyskutowali uczestnicy debaty społecznej, która odbyła się 17 maja br. w Środzie Wlkp. Współorganizatorami przedsięwzięcia były tutejsze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz średzka Policja. Ciekawe prelekcje i polemika były okazją do wymiany poglądów i poszerzenia wiedzy.

Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wlkp. oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. wzorem lat ubiegłych 17 maja br. wspólnie zorganizowały debatę społeczną. Tegoroczna edycja tej inicjatywy została przygotowana pod hasłem „Świadomi współczesnych zagrożeń”. Spotkanie o wymiarze szkoleniowo - dyskusyjnym odbyło się w Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej.


W debacie społecznej zaplanowano wykłady ekspertów z różnych dziedzin. Wśród nich znaleźli się: pedagog Aleksandra Ruducha z wykładem pt:„Internet, gry komputerowe, aplikacje na telefon jako współczesne cyberzagrożenia dzieci i młodzieży”), psycholog Dominika Leśniczak, która omówi temat „Niepełnosprawny nie znaczy „niewidzialny” – metody komunikacji” i asp. sztab. Arkadiusz Kąsowski z wykładem pt. „ Dzielnicowy bliżej nas przez pryzmat nowych form kontaktu z Policją”.

Konferencję otworzył reprezentujący Starostę Średzkiego – Stanisław Litke Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. W spotkaniu wziął również udział prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, który po raz kolejny wsparł całe przedsięwzięcie udostępniając aulę Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wlkp.

 
Nie zabrakło również tematów związanych z problematyką umieszczania dziecka w pieczy zastępczej w związku z orzeczeniem o przymusowym odebraniu dziecka. Celem tej dyskusji było wypracowanie wspólnej strategii działania w takich sytuacjach przez sąd, policję, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej i placówki oświaty.


 W tym panelu dyskusyjnym głos zabrały Kierownik I Zespołu Kratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. Pani Beata Mędrek, Pedagog Pani Nina Kasztelan oraz nadkom. Przemysława Dymarski. Zastępca szefa średzkich mundurowych odniósł się do wspólpracy policji z kuratorami sądowymi pod kątem rozwiązywania problemów związanych z przymusowym odbiorem dzieci z rodzin.


Całość dyskusji miała na celu nie tylko wymianę poglądów i doświadczeń uczestników społecznej debaty, ale również podniesienia wiedzy słuchaczy na tematy związane z zagrożeniami współczesnego świata.


Organizatorzy szkolenia dziękują serdecznie prof. Ireneuszowi Kubiaczykowi oraz wszystkim pracownikom Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wlkp. za udzielone wsparcie logistyczne w zorganizowaniu inicjatywy.

O najbardziej nurtujących problemach współczesnego świata dyskutowali uczestnicy debaty społecznej, która odbyła się 17 maja br. w Środzie Wlkp.  Współorganizatorami przedsięwzięcia były tutejsze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz średzka Policja. Ciekawe prelekcje i polemika były okazją do wymiany poglądów i poszerzenia wiedzy.

23.09.2020