Hej kolęda, kolęda... w średzkiej komendzie - Aktualności - KPP Środa Wlkp

Aktualności

Hej kolęda, kolęda... w średzkiej komendzie

Data publikacji 21.12.2017

Policjanci i pracownicy średzkiej komendy 20 grudnia br. podzielili się opłatkiem. Było wiele życzeń zdrowia, spokoju i pomyślności nie tylko w same święta, ale i na cały nadchodzący rok. Do wspólnej kolędy zaprosił kapelan tutejszej jednostki – ksiądz Lech Otta.

Szef średzkich mundurowych insp. Paweł Wawrzyniak wraz z zastępcą nadkom. Przemysławem Dymarskim oraz kierownictwem poszczególnych wydziałów spotkali się ze swoją załogą. Policjanci i pracownicy cywilni jednostki zgromadzili się w salce konferencyjnej średzkiej komendy 20 grudnia br. , by podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia.

Spotkanie wigilijne otworzył komendant, który skierował do swych podwładnych wile ciepłych słów oraz podziękował za codzienny wkład w funkcjonowanie jednostki. Całość życzeń dopełniło wystąpienie drogiego sercom mundurowych księdza Lecha Otta - kapelana średzkiej Policji. Duszpasterz podkreślił duchowy aspekt świąt i zaprosił zebranych do wspólnej kolędy. Potem był opłatek, życzenia, uściski i wiele gwarnych i wesołych rozmów przy wspólnej kawie.

18.12.2018