Odprawa roczna - Podsumowanie roku 2019 - Aktualności - KPP Środa Wlkp

Aktualności

Odprawa roczna - Podsumowanie roku 2019

Data publikacji 23.01.2020

Wiceszef garnizonu wielkopolskiego, kierownictwo średzkich służb mundurowych i prokuratury, samorządowcy oraz policjanci i pracownicy cywilni średzkiej komendy, wzięli udział w odprawie rocznej. To ważne wydarzenie podsumowujące pracę miejscowych stróżów prawa odbyło się 17 stycznia br. i było okazją nie tylko do podsumowania, ale również do wskazania najważniejszych kierunków działań Policji na przyszłość. Był również moment na wręczenie gratulacji policjantom wyróżnionym na gali „Kryształowe Gwiazdy” 2019.

Szef wielkopolskich funkcjonariuszy corocznym zwyczajem odwiedza poległe jednostki, by podsumować pracę miejscowych stróżów prawa i ocenić ich zaangażowanie w wykonywane obowiązki służbowe. 17 stycznia br. średzcy policjanci gościli I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – insp. Romana Kustera. Odprawa roczna rozpoczęła się meldunkiem, złożonym kierownictwu przez Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Piotra Kępskiego.

Takie służbowe spotkanie to doskonały moment odniesienia się sytuacji z jakimi zmagali się pracujący tu funkcjonariusze. Wśród nich nie zabrakło takich, które zakończyły się uratowaniem ludzkiego życia. W minionym roku dwukrotnie wyróżnił się ten sam duet policjantów pełniących służbę w Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Wartą - st. sierż. Krzysztof Wojtaszak i st. sierż. Krzysztof Wiśniewski. Funkcjonariusze ci w lutym 2019 roku podjęli decyzję o eskortowaniu rodziców, chłopca, którego życie mogło być zagrożone z uwagi na substancję żrącą jaką wypiło dziecko. Ponadto policjanci ci w ubiegłym, roku wyróżnili się powtórnie we wrześniu, kiedy to pomogli kobiecie która chciała targnąć się na swoje życie. W związku z zaistniałymi zdarzeniami Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp. insp. Paweł Wawrzyniak skierował wniosek do kapituły kryształowej gwiazdy o przyznanie tego wyróżnienia podległym mu funkcjonariuszom.

Warto przypomnieć, że Kryształowe Gwiazdy to wyjątkowe wyróżnienie wręczane wielkopolskim policjantom, którzy nierzadko z narażeniem własnego życia, w służbie lub poza nią, ratują innych, wypełniając tym samym słowa roty ślubowania. Do grona laureatów Kryształowej Gwiazdy dołączyło w w ubiegłym roku kolejnych 69 policjantów i policjantek z całego województwa, którzy zostali wyróżnieni za wzorową i ofiarną służbę na rzecz mieszkańców bezpieczeństwa. st. sierż. Krzyszof Wojtaszak i st.sierż. Krzystof Wiśniewski za wymienione interwencje zostali uhonorowani dyplomami przyznanymi przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotra Mąkę oraz Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZP województwa wielkopolskiego Podinsp. Andrzeja Szarego. Odprawa, która miała miejsce w miniony piątek była momentem, w którym I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Poznaniu insp. Roman Kuster w asyście szefa średzkich mundurowych wręczyli gratulacje wyróżnionym policjantom.

Następnie gospodarz spotkania insp. Paweł Wawrzyniak oprócz podwładnych przywitał również włodarzy miasta i powiatu średzkiego, zaproszonych szefów miejscowych służb mundurowych i prokuratury. Następnie jego zastępca nadkom. Przemysław Dymarski zreferował efekty pracy pionu kryminalnego, natomiast P. Wawrzyniak przeszedł do omówienia służby pozostałych pionów zarządzanej przez niego jednostce. Po wystąpieniu oficerów głos zabrał Grzegorz Gucze. Szef średzkiej prokuratury podziękował za duże zaangażowanie miejscowych policjantów w proces wykrywczy. Prokurator podkreślił również obopólną i skuteczną pracę na rzecz ofiar przemocy domowej, co wyróżnia pod tym względem średzkie organa ścigania nawet na tle całej Wielkopolski. W kolejnych wystąpieniach głos zabrał Starosta Średzki Ernest Iwańczuk zabrał głos w imieniu przybyłych samorządowców. Pozytywnie ocenili pracę średzkich policjantów na rzecz poprawy bezpieczeństwa, a także zwrócili uwagę na aktywny i niezwykle ważny udział Policji w codziennym życiu lokalnego społeczeństwa. Podkreślili, że mieszkańcy powiatu średzkiego czują się bezpiecznie.

Na zakończenie odprawy rocznej głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, który pracę tutejszych policjantów ocenił na bardzo wysokim poziomie. Podkreślił w sym wystąpieniu, że „my policjanci musimy reagować i edukować społeczeństwo”, gdyż trend związany ze wzrostem wypadków i rannych jets bardzo niepokojący. Pochwalił mundfurowych za naprawdę dużą aktywność w kwestii obsługi zgłaszanych interwencji, których i.lość 2 wzrosła z blisko 2.5 tys do prawie 6 tysięcy. Komendant wojewódzki podziękował całej załodze za pracę i za duży wkład w osiągnięte efekty w zakresie bezpieczeństwa.

06.08.2020