Święto inne niż dotychczas - Aktualności - KPP Środa Wlkp

Aktualności

Święto inne niż dotychczas

Data publikacji 06.08.2020

"Nigdy w historii nie było takich momentów, by policjanci w tym szczególnym dniu mieli zasłonięte twarzy" - takimi słowami rozpoczął swe przemówienie insp. Paweł Wawrzyniak szef miejscowych stróżów prawa podczas obchodów Święta Policji w powiecie średzkim. Tym razem akademię z tej okazji zorganizowano w Izbie Pamięci szkoły przy ulicy Lipowej. Zbiórkę poprzedziło nabożeństwo w intencji środowiska policyjnego.

 

Uroczystości związane z obchodami Święta Policji w powiecie średzkim odbyły się 3 sierpnia br. Rozpoczęła je msza pod przewodnictwem kapelana średzkiej komendy księdza Lecha Otty odprawiona tradycyjnie w Kolegiacie. Dalsze celebrowanie święta miało miejsce w Izbie Pamięci w budynku szkoły przy ulicy Lipowej. Uroczystą zbiórkę z uwagi na epidemię zorganizowano w wąskim gronie - kierownictwa jednostki, awansowanych policjantów oraz kilku gości.

Akademię otworzył meldunek dowódcy uroczystości podinsp. Piotra Kępskiego złożony szefowi średzkich policjantów insp. Pawłowi Wawrzyniakowi. Po przywitaniu gości i pogratulowaniu awansów podległym funkcjonariuszom, komendant mówił:

...nikt z nas nie spodziewał się, że ten rok będzie tak bardzo inny od wszystkich dotąd. Nowa rzeczywistość narzuciła tegoroczną formę naszej uroczystości. Reżim sanitarny spowodował, że nasze twarze są zasłonięte. Nigdy w historii nie było takich momentów, by policjanci w tym szczególnym dniu mieli zasłonięte twarze. Tak, to z pewnością chwile trudne dla nas wszystkich - jednak liczę, że ten czas niebawem minie, a przyszłość przyniesie poczucie spokoju i zdrowia dla nas wszystkich.

Ponadto P. Wawrzyniak wskazał, że mija równo wiek od powstania Policji Państwowej w Wielkopolsce. Nawiązał do obszaru jaki wtedy podlegał średzkiej komendzie – sięgał on aż pod Czerwonak, obejmował również cały teren powiatu śremskiego. Inspektor zwrócił uwagę na 95 lat kobiet w Policji. Przypomniał, że w tutejszej jednostce 20 pań nosi mundur. Nadmienił również o 30 rocznicy powstania policyjnych związków zawodowych, mówiąc że ówczesna zgoda na założenie tej struktury w resorcie była jednym najważniejszych symboli zmian ustrojowych w naszym kraju i dlatego ten fakt jest ważnym przypomnienia na uroczystości.

Obchody skupiły się głównie na wręczeniu odznaczeń i mianowań na wyższe stopnie. Wśród tych pierwszych Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązową odznaką „Zasłużony Policjant” odznaczony został pracujący na stanowisku dowodzenia st. asp. Łukasz Regulski. Natomiast nagrodą w postaci przedterminowego awansu na wyższy stopień młodszego aspirata wyróżniony został sierż sztab. Sławomir Matuszak z wydziału kryminalnego. Łącznie awanse na wyższe stopnie otrzymało w tym roku 28 policjantów średzkiej komendy. Wśród nich na stopień podinspektora Policji I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. awansowany został nadkom. Przemysław Dymarski.

Na uroczystości również moment, podczas którego asp. w st.sp. Robert Łażewski odebrał Kryształową Gwiazdę przyznaną za szybkie podjęcie dobrych decyzji podczas interwencji i przeprowadzenie transportu kobiety do szpitala. Wyróżnienie przyznali Przewodniczący wojewódzkich związków zawodowych Wielkopolski podinsp. Andrzej Szary oraz Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka. Wręczenia gwiazdy dokonał Przewodniczący średzkich związków zawodowych st.asp. w st.sp. Maciej Muszyński. Komendant P. Wawrzyniak wręczył R. Łażewskiemu list gratulacyjny Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna.

Całą uroczystość zakończy przemówienia Starosty Średzkiego Ernesta Iwańczuka, burmistrza Piotra Mielocha i Prokuratora Rejonowego w Środzie Grzegorza Gucze oraz wyprowadzenie sztandaru średzkiej jednostki Policji.

!Wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i awansowanym GRATULUJEMY!

23.09.2020