Mapy zagrożeń - Etap konsultacji zakończony - Mapy zagrożeń - KPP Środa Wlkp

Mapy zagrożeń

Mapy zagrożeń - Etap konsultacji zakończony

dsc0711729 luty w całym kraju zakończył konsultacje społeczne w sprawie tworzenia map zagrożeń. Ostatnie wskazówki policjantom co do oczekiwań funkcjonowania tego narzędzia, wskazywali mieszkańcy średzkich osiedli. Tym samym zakończono etap odnotowania oczekiwań społecznych w tym zakresie i nastąpiła tura tworzenia pierwszej formy tego instrumentu.

 

 

Konsultacje na poziomie osiedlowym zakończyły pierwszą turę debat społecznych w sprawie opracowania mapy zagrożeń. 25 lutego br. z mieszkańcami osiedla Prymasa Wyszyńskiego spotkał się I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. kom. Przemysław Dymarski. Oficer przedstawił przybyłym najważniejsze założenia projektu i wysłuchał oczekiwań mieszkańców. Był również czas na omówienie spraw, które sprawiają trudności spółdzielcom.

dsc07117

Podobne konsultacje średzcy mundurowi przeprowadzili dzień później – 26 lutego z mieszkańcami osiedla Jagiellońskiego i osiedla Młodych w Środzie Wlkp. Spotkanie w sali tamtejszej spółdzielni prowadził Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji st. asp. Przemysław Michalski. W spotkaniu nie zabrakło również rozmów z dzielnicowymi sierż. sztab. Mateuszem Perkielewiczem., sierż. sztab. Fabianem Grządzielewskim oraz ich bezpośrednim przełożonym – Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych asp. sztab. Arkadiuszem Kąsowskim.

dsc07138
Konsultacje pozwoliły na sprecyzowanie oczekiwań obywateli w zakresie funkcjonowania narzędzia informacji społecznej o stanie bezpieczeństwa w lokalnym środowisku. Otwarte spotkania miały na celu umożliwienie mieszkańcom naszego regionu określenie problemów w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, z ich punku widzenia.
 
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. przeprowadzili spotkania na poziomie powiatowym, gminnym i osiedlowym. Przypomnijmy, że z założenia konsultacje społeczne miały na celu umożliwienie społecznościom lokalnym wywieranie bezpośredniego wpływu na stan bezpieczeństwa w ich miejscu zamieszkania, pracy czy przestrzeni publicznej. Wśród zebranych propozycji dotyczących informacji, jakie mapa zagrożeń miałaby zawierać, prym wiodą sprawy związane z ruchem drogowym, wypadkami, kolizjami, ale także miejsca infrastruktury drogowej niebezpieczne np. dla niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ponadto uczestnicy najczęściej zgłaszali chęć zapoznawania się z lokalnymi zagrożeniami pożarowymi i odnotowywaną przestępczością kryminalną. Wszystkie uwagi i postulaty uczestników spotkań zostały przesłane do analizy na szczebel centralny. Analiza tych społecznych propozycji pozwoli na sformułowanie tego narzędzia w oparciu o oczekiwania społeczne.


23.01.2019