Bezpieczna droga do celu podczas ferii 2020 - Ruch drogowy - KPP Środa Wlkp

Ruch drogowy

Bezpieczna droga do celu podczas ferii 2020

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie zbliżających się ferii zimowych jest priorytetem dla policjantów ruchu drogowego, którzy już rozpoczęli działania kontrolno-prewencyjne pn. „Bezpieczne ferie”, wspierane akcją informacyjno-edukacyjną „Bezpieczna droga do celu”. W artykule wskazujemy miejsca kontroli autobusów na wyjazdy zorganizowane.

W ramach działań pn. „Bezpieczne ferie” policjanci będą prowadzić szereg przedsięwzięć mających na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas ferii zimowych. Policjanci ruchu drogowego będą prowadzić akcje informacyjne i edukacyjne ukierunkowane na promowanie bezpieczeństwa osób wyjeżdzających na ferie m.in. dotyczące właściwego przygotowania pojazdu do drogi, jego stanu technicznego, zabezpieczenia przewożonego sprzętu, stosowania pasów bezpieczeństwa, fotelików bezpieczeństwa lub innych urządzeń przytrzymujących, dostosowania prędkości do zmieniających się warunków atmosferycznych, uświadamiania zagrożeń wynikających z rozproszenia uwagi podczas kierowania pojazdem oraz kreowania życzliwych postaw w ruchu drogowym.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zainaugurowało akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Bezpieczna droga do celu”, której adresatami są przede wszystkim kierowcy oraz pasażerowie, którzy w powyższych terminach będą uczestnikami wyjazdów zbiorowych i rodzinnych na wypoczynek zimowy. W tym działaniu podkreślona została rola pasażera, który także jest uczestnikiem ruchu drogowego i ma prawo do bezpiecznej podróży zarówno w transporcie zbiorowym, jak i prywatnym. Ponadto samo zachowanie pasażera również może mieć wpływ na bezpieczeństwo podczas jazdy tj. rozpraszanie uwagi kierowcy, prowokowanie do nieprzestrzegania przepisów.

Przedstawiciele Biura Prewencji KGP zaprezentowali założenia akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, której celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. W ramach akcji zaplanowany został również ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci „Stok nie jest dla bałwanów”. Projekt został objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Partnerami działania są: Polski Związek Narciarski, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN oraz Fundacja PZU.

W tym okresie wypoczynkowym, policjanci w trosce o bezpieczeństwo uczestników w ruchu drogowym, prowadzić będą wzmożone kontrole, w których szczególną uwagę skupią głównie na stanie trzeźwości zasiadających za kółkiem kierujących jak i stanie technicznym prowadzonych przez nich pojazdów. Za wszelkie wykroczenia w obowiązującym prawie drogowym, w tym jazdę z niedostosowaną prędkością do panujących warunków na drodze bądź pod wpływem alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych, kierowcy zostaną surowo ukarani.

Na czas trwajacych ferii zimowych, z myślą o kierowcach, aby wzbudzić w nich poczucie większej ostrożności i nawyku każdorazowego badania stanu pojazdów przed podróżą, przygotowane zostaną specjalne stacje kontroli. Każdy będzie miał możliwość sprawdzenia w jakim stanie technicznym znajduje się jego pojazd, czy nadaje sie do dalszej jazdy. Dzięki temu, w dużej mierze pozwoli to wyeliminować większość niebezpieczeństw drogowych powiązanych z różnego typu usterkami.

Policjanci apelują, aby pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa a także o rozwadze podczas wszelkich zabaw na dworze czy uprawianiu sportów zimowych. Szczególnie niestrzeżone miejsca typu stoki, wzgórza, otwarte akweny z pozoru wydawać się mogą bezpieczne, lecz pod przykrywą warstwy śnieżnej kryją realne zagrożenie. Zadbajmy o to, aby ferie były czasem nie tylko miło ale przede wszystkim bezpiecznie przeżytym.

„Bezpieczne ferie" 2020 - autobusy do kontroli - link KGP.

 

23.09.2020