Zatrzymaj się i żyj! - Ruch drogowy - KPP Środa Wlkp

Ruch drogowy

Zatrzymaj się i żyj!

Policjanci ze średzkiej drogówki wspólnie ze Służbą Ochrony Kolei realizowali wspólne działania pod nazwą „Bezpieczny Przejazd – Zatrzymaj się i żyj!”. Funkcjonariusze kontrolowali przejeżdżających kierowców. Przede wszystkim sprawdzano ich zachowanie przy rogatkach i reakcje na sygnalizacje świetlną.

5 kwietniu br. w rejonie przejazdów kolejowego policjanci ze średzkiej komendy oraz pracownicy służb kolei nadzorowali zachowanie kierowców przejeżdżających przez kolejowe przejazdy. „Bezpieczny przejazd- Zatrzymaj się i żyj!” - pod takim hasłem prowadzono kontrole i rozmawiano z kierowcami. To kolejne już działania w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na skrzyżowaniach toru i drogi.

W miniony czwartek przede wszystkim represjonowano surowo tych, którzy ignorowali zasady bezpiecznego korzystania z przejazdu kolejowego. Funkcjonariusze skontrolowali 33 pojazdy. Spośród nich 23 popełniło różnego rodzaju wykroczenia drogowe, również te związane z nieprawidłowym zachowaniem przy przejeździe, np. niestosowaniem się do znaku „STOP”

Średzcy policjanci ruchu drogowego cyklicznie prowadzą akcje, które ukierunkowane są głównie na surowe restrykcje wobec osób wjeżdżających na przejazd przy opuszczanych lub częściowo niepodniesionych zaporach.

Wypadki na przejazdach są zawsze tragiczne w skutkach. Zachowanie szczególnej ostrożności w okolicach przejazdów kolejowo-drogowych to konieczność. Szczególną ostrożność powinni zachować nie tylko kierujący samochodami, ale również pozostali uczestnicy ruchu drogowego. Sporo wypadków na przejazdach dotyka również pieszych lub rowerzystów, którzy wchodzą pomiędzy rogatki myśląc że jeszcze zdążą przejeść przed pociągiem. Nierzadko takim zachowaniem przypłacają życiem. Najczęściej jednak na przejazdach kolejowych grzeszą kierujący samochodami. Warto w tym miejscu przypomnieć, że

a. zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejaz jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność.

b. przed wjechaniem na tory jest zobowiązany upewnić się czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności zwłaszcza jeśli wskutek mgły czy z innych powodów zmniejszona jest przejrzystość powietrza.

c. jest zobowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

18.12.2018