Wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym

Wzór zaświadczenia - do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z opłatą skarbową winien być złożony

  • osobiście,
  • wysłany pocztą na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wlkp. ul. Harcerska 22, 63-000 Środa Wlkp.

  • przesłany w formie elektronicznej (e-mail): dyzurny.sroda-wlkp@po.policja.gov.pl.

 

Do złożonego wniosku należy dołączyć potwierdzenie wcześcniej uiszczonej opłaty skarbowej, która wynosi 17 zł.

Bez załączonego do potwierdzenia wpłaty wnioski nie będą rozpatrywane. 

Opłatę w wysokości 17 zł należy wpłacić na konto:

Gmina środa Wlkp.

ul. Daszyńskiego 5

63-000 Środa Wlkp.

Nr konta 64 1600 1462 1747 0274 5000 0003

Pliki do pobrania

  • 15.5 KB
Powrót na górę strony